Stručni ispiti / 19. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Osijeku, proljetni rok 2021.