Stručni ispiti / 21. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Osijeku, nastavak proljetnog roka 2020.