Stručni ispiti / 20. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike geografije OŠ u Osijeku, jesenski rok 2022.