Stručni ispiti / 20. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike fizike SŠ u Splitu, jesenski rok 2022.