Stručni ispiti / 21. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike fizike SŠ u Splitu, jesenski rok 2020.