Stručni ispiti / 20. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike fizike SŠ u Osijeku, jesenski rok 2021.