Stručni ispiti / 14. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020.