Stručni ispiti / 3. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ u Rijeci, jesenski rok 2023.