Stručni ispiti / 19. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ u Rijeci, jesenski rok 2022.