Stručni ispiti / 5. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ u Osijeku, jesenski rok 2021.