Stručni ispiti / 30. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike fizike OŠ iz četiri dalmatinske županije u Rijeci, zimski rok 2020.