Stručni ispiti / 7. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike engleskoga jezika OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.