Stručni ispiti / 9. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike engleskoga jezika OŠ u Rijeci, na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine, proljetni rok 2022.