Stručni ispiti / 14. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike engleskoga jezika OŠ u Osijeku, jesenski rok 2022.