Stručni ispiti / 6. studenoga 2019.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Zagrebu – studeni 2019.