Stručni ispiti / 29. siječnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Zagrebu SŠ, zimski rok 2019.