Stručni ispiti / 21. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Zagrebu OŠ, zimski rok 2020.