Stručni ispiti / 9. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Zagrebu OŠ, jesenski rok 2019.