Stručni ispiti / 6. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021.