Stručni ispiti / 17. rujna 2019.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Splitu – rujan 2019.