Stručni ispiti / 22. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Splitu, OŠ, zimski rok 2020.