Stručni ispiti / 19. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u Splitu, OŠ, proljetni rok 2019.