Stručni ispiti / 22. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2020.