Stručni ispiti / 3. ožujka 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Splitu – ožujak 2020.