Stručni ispiti / 22. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore u OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2021.