Stručni ispiti / 29. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021.