Stručni ispiti / 10. ožujka 2020.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore SŠ u Zagrebu, zimski rok 2020.