Stručni ispiti / 7. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023.