Stručni ispiti / 28. veljače 2022.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore SŠ u Rijeci, zimski rok 2022.