Stručni ispiti / 19. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, zimski rok 2022.