Stručni ispiti / 18. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2023.