Stručni ispiti / 14. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2022.