Stručni ispiti / 9. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023.