Stručni ispiti / 5. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2022.