Stručni ispiti / 20. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Splitu, jesenski rok 2023.