Stručni ispiti / 7. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, jesenski rok 2022.