Stručni ispiti / 27. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike biologije SŠ u Osijeku, proljetni rok 2023.