Stručni ispiti / 26. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike biologije SŠ u Osijeku, jesenski rok 2023.