Stručni ispiti / 8. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike biologije SŠ u Osijeku, jesenski rok 2021.