Stručni ispiti / 19. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike biologije SŠ u Osijeku, jesenski rok 2020.