Stručni ispiti / 12. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023., L. Lugar