Stručni ispiti / 9. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike biologije OŠ u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020.