Stručni ispiti / 4. listopada 2018.

Stručni ispiti za nastavnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, jesenski rok 2018.