Stručni ispiti / 8. siječnja 2020.

Stručni ispiti za edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Rijeci – siječanj 2020.