Stručni ispiti / 27. rujna 2018.

Stručni ispit za učitelje hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije, jesenski rok 2018.