Stručni ispiti / 19. listopada 2023.

Stručni ispit za pripravnike matematike SŠ u Osijeku, jesenski rok 2023.