Stručni ispiti / 23. travnja 2019.

Stručni ispit za pripravnike hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije, proljetni rok 2019.