Stručni ispiti / 9. listopada 2019.

Stručni ispit za pripravnike hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije, OŠ, jesenski rok 2019.