Stručni ispiti / 2. listopada 2020.

Stručni ispit za pripravnike hrvatskoga jezika OŠ Varaždinske i Međimurske županije, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio