Stručni ispiti / 16. rujna 2019.

Popis literature i tema za pisani i usmeni dio stručnoga ispita iz francuskoga jezika i pisana priprema za nastavni sat